Se ztrátou je třeba počítat

SE ZTRÁTOU JE TŘEBA POČÍTAT. O tom, jak jsou vyvíjeny snahy znehodnotit rakousko-moravské pohraničí na pomezí Vinné a Lesní čtvrti větrnými elektrárnami. Výzva politikům a všem zastáncům větrné energie a výzkumným pracovníkům.

Autor: Mag. Mario Lackner (název článku s výslovným svolením Ulricha Seidla, Translation: PhDr. Jiří Kacetl)

Bývaly časy před sto a více roky, kdy mezi Dolním Rakouskem a Moravou neexistovala žádná státní hranice. Obě země byly součástí habsburské monarchie a bok po boku prožívaly hospodářský rozvoj umožněný průmyslovou revolucí 19. století. Poté nastaly temnější časy, dvě světové války, vraždění, vyhánění a zabíjení a také desetiletí vzájemného odcizení s kapitalismem na jedné a komunismem na druhé straně nově vyznačené a ostnatým drátem lemované hranice. Od roku 1989 dochází k uvolnění. Železná opona je minulostí. Rakousko a Česko se staly členy Evropské unie a vznikl společný národní park, přesněji řečeno dva národní parky, k ochraně neporušené přírody, jež se zde na okraji lidské civilizace udržela. Zde v Podyjí, kde probíhala část oné dělící linie, která na dlouhé dekády rozřízla kontinent od severu k jihu na Západ a Východ.

Podyjí a celé okolní moravsko-rakouské pohraničí tedy z ekologického hlediska patří k vítězům dějin, avšak nikoli z hlediska hospodářského. V novém 21. století se tu prohlubuje proces vylidňování a demontáže dřívější infrastruktury, což se nemůže neprojevit na celkové náladě obyvatel. Ta se v případě obcí v okolí Drozdovic (Drosendorf), Jeruše (Geras) a Hardeku trochu pozvedá příjezdem hostů z velkých měst a lufťáků, zejména z Vídně a okolí, ale pouze na tři či čtyři letní měsíce. Starostové z regionu jsou stále více degradováni, stávají se z nich pouzí správci misérie. Správci konkursní podstaty.

»Se ztrátou je třeba počítat« je prorocký název jednoho filmu Ulricha Seidla, jenž již na začátku 90. let neskrývaně zobrazil tyto ponuré nálady v pohraničí, a tím pobouřil ty, kteří tomu nechtěli jednoduše věřit: Jde to s kopce! Dál a dál, bez ustání, pořád – a to i přes otevření hranic. Od té doby se všechny jemné a často skryté šance pro rozvoj daného regionu přehlížely a stále přehlížejí. Už celé čtvrtstoletí se tohoto tichého pokladu, který leží ladem na severním okraji Dolního Rakouska, neujala ani zemská, ani spolková vláda. Místo toho se místní politici ponechaní svému osudu snaží tyto ztráty ještě mnohem více prohloubit a plánují společně s akciovou společností Rakouské spolkové lesy nikoli jen dvě, tři či čtyři elektrárny, každá o výšce 200 metrů, nýbrž rovnou pěkných 26 až 31 kousků! Nikoli na okraji otřesných průmyslových zón, nákupních center či v blízkosti šedých dálnic, které tu široko daleko vůbec nejsou. Nikoli tam, kde člověk se svým ničivým tažením již pronikavě uspěl, ne ne! To zelený lesní pás v pohraničí na okraji národních parků Podyjí / Thayatal má posloužit jako průmyslová zóna a výraz celoevropské energetické proměny, když už se tu kolem dokola vlastně nic neděje!Prodej poklidné krajiny koncernu orientovanému na zisk, na který se pod vlivem všelijakých metod moderního PR chytily i uvedené obecní úřady, by zpečetil osud celého regionu s konečnou platností. Jakmile budou větrníková monstra jednou stát, bude ohroženo nejen mezinárodní uznání obou národních parků (srov. thayatalpodyji.wordpress.com),ale stane se také to, že dobré duše opustí svoje bydlo. Dobré duše, které už nyní pro sebe objevily tento idylický kout země: Kreativci, umělci, ekologičtí turisté i starší lidé, kteří chtějí strávit podzim svého života daleko od hluku velkoměsta. Nikdo z nich nechce bydlet ve stínu betonových obrů a už vůbec ne se do takového místa přestěhovat. Za dne totiž nejsou tyto dvousetmetrové věcičky o nic pohlednější než v noci, kdy svými červeně blikajícími světélky zbavují jasnou hvězdnou oblohu veškerého kouzla, ničíce všechen dojem. (srv. též návštěvnický komentář Günthera Königa). Pro nikoho nebudou představovat výjimečnou atrakci – ani pro cestovatele, kteří krajinu zdolávají pěšky či na kole, ačkoli pro ně je zamýšlena dokonce jedna rozhledna s výhledem na tento Větrný park Sever / Windpark Nord!

Kdo si do takovéto krajiny naplánuje svůj pěší či cyklistický výlet? Cožpak se už každý nenasytil větrnými parky Burgenlandska? V čem tedy vážně leží ona turistická přidaná hodnota? Odborníci na cestovní ruch taktéž varují před tím, aby rostoucí počet větrníků na okraji chráněných krajinných oblastí letní hosty neodrazoval – a to vůbec nezmiňujeme oběti v ekosystému, obzvlášť se zřetelem na populaci ptactva a netopýrů. (srv. Unser Waldviertel schützen) Je zřejmé, že takový velký projekt v duchu plánovačů 50. a 60. let, jakým je Větrný park Sever, nebude odpískán kvůli „pár mrtvým zvířatům“ (jen v Německu se odhady usmrcených netopýrů pohybují okolo ¼ milionu ročně.Provozně-hospodářsky přemýšlející zastánci – provozovatelé větrných parků již přesvědčili tři zodpovědné starosty Hardeku, Lanavy (Langau) a Weitersfeldu (včetně absolutní většiny obecních zastupitelů) o výhodnosti této ekologicky, esteticky, hospodářsky i z hlediska regionálního rozvoje naprosto chybné investici. Žádný náznak změny smýšlení navzdory jasným, srozumitelným a věcným faktům a argumentům a žádné pochopení pro lukrativnější alternativy zajišťující veřejné blaho v dlouhodobější perspektivě. Žádné ucho, které by naslouchalo, vše už je vlastně jasné a rozhodnuté. Proč se vlastně namáhat? Ano, co se ale stane, když se onen očekávaný a spočítaný vítr nedostaví?

Se ztrátou je třeba počítat – nejen pokud jde o populaci netopýrů a ptáků, ale také v oblasti cen půdy a nemovitostí, rovněž i v turistice a u chalupářů a víkendových hostů či lidí, kteří chtějí nebo by chtěli své poslední zlaté roky strávit v idyle pohraničí. Větrné elektrárny na špatném místě nezabrání žádné atomové elektrárně světa, pokladny vesnických škol nenaplní, nevytvoří žádná pracovní místa*, nezajistí migraci do regionu ani nezlepší infrastrukturu. Proč vcházet na toto scestí jako jiní starostové a obecní zastupitelé? (srv. TV-dokument na kanálu ARTE) Proč bychom měli stavět dílčí ekonomické zájmy Spolkových lesů a.s. (Bundesforste AG) nad veřejný zájem? A z jakého důvodu nejsou do plánování už nějakou dobu přímo zataženy oba národní parky, sousední obce a města na Moravě, zejména město Znojmo a další tamní státní instituce jako Jihomoravský kraj nebo vzaty v potaz názory občanů z obou stran hranice. Takto jsou všichni postaveni před hotovou věc a pouze milostivě „informováni“. Demokracie a lá pohraničí…

Se ztrátou je třeba počítat– na celé čáře, dlouhodobě též i v případě oněch tří obecních pokladen, které budou sice zaopatřeny čerstvými penízky od provozovatelů větrných elektráren, ztratí ale zřejmě dotační peníze a vyrovnávky deficitů od zemské vlády. Kdo se tedy i ve světle těchto faktů stále horečně staví za realizaci tohoto megaprojektu? Jaké osobní motivy jsou pro to určující? Jak coby příslušný obecní zastupitel Hardeku, Lanavy či Weitersfeldu odůvodnit eventuální ano ke změně územního plánu (dá-li k tomu zelenou Země Dolní Rakousko)? Proč takto riskovat mezinárodní uznání obou národních parků Podyjí / Thayatal ? Požadujeme odpovědi! Nejen od místních rozhodujících činitelů v obcích Hardegg, Langau a Weitersfeld, ale také ze zemských, spolkových i evropských úrovní (jmenovitě: zemský rada Pernkopf / Spolková vláda / EU-komisař Oettinger).

Se ztrátou je třeba počítat – v případě neúspěchu také s doslovnou ztrátou důvěryhodnosti (až dosud) zodpovědně jednajících, spolehlivých a absolutně spolehlivých politiků a političek…

Online-Petition: http://www.petitionen24.com/paradies_waldviertel_zerstort_durch_windkraftindustrie

Facebook: Zachraňte náš Národní park Podyjí = Unseren Nationalpark Thayatal retten

Internet: www.ThayatalPodyji.wordpress.com

1459091_183589445180316_485535890_n(1)

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s